NLp Helse, helsecoach, MetaResource

Vil du jobbe med helserelatert coaching?

16. november 2016 | Kommentarer er skrudd av for Vil du jobbe med helserelatert coaching?

Hva er en registrert Helsecoach DNCF og hva er helsecoaching?

Det ligger en felles faglig og etisk plattform til grunn for all coaching, uavhengig av hvilken retning vi velger å spesialisere oss innenfor. Denne plattformen er beskrevet i Norsk bransjestandard for Coaching, og gjelder også for helserelatert coaching.

Les også:
Hva trengs for å bli coach
Coachutdanning

Helserelatert coaching og helsecoaching er en av flere retninger innen coaching, og har noen særtrekk i forhold til annen coaching.

Viktige punkter for en helserelatert coaching

1. Helserelatert coaching er først og fremst coaching som fokuserer på å hjelpe coachee til en bedre helse. Coaching kan bidra til å forebygge, lindre eller kurere både fysisk og mental helse. Skal ikke under noen omstendighet erstatte behandling fra autorisert helsepersonell.

2. Helserelatert coaching kommer inn under lov om alternativ behandling, og blir beskrevet slik i lovens § 2: «Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgtjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgssektoren.»

3. For å bli «registrert helsecoach DNCF» kreves en påbyggingsdag ut over DNCF godkjent coachutdanning. Denne dagen fokuserer på lover og regler, herunder lov om alternativ behandling av sykdom, mva lovgivning samt markedsføringsloven, etikk og erfaringsutveksling deltakerne imellom. Etter å ha gjennomført denne dagene, kan du registreres i Alternativregisteret som registrert Helsecoach DNCF.

4. Å praktisere helserelatert coaching innebærer et spesielt faglig og etisk ansvar, siden personer som oppsøker coaching med helse som tema ofte befinner seg i en spesielt sårbar situasjon. I dette ligger også et ansvar for å henvise videre der coach ser at coachee har behov for en annen type behandling og/eller oppfølging ut over det coachen kan gi.

5. Coaching knyttet til generell forbedring av fysisk og psykisk velvære, regnes ikke som helserelatert coaching.

Anerkjennelselse for Den Norske CoachForening 

På bakgrunn av søknad om godkjenning, dokumentasjon som var lagt ved (bla bransjestandard og utdanningskrav til DNCF Coach) og helhetsvurdering godkjente Helsedirektoratet den 21. februar 2012 DNCF som utøverorganisasjon i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling §3, jf. Lov om alternativ behandling §2 tredje ledd.

DNCF har fått en stor anerkjennelse ved denne godkjenning som organisasjon for utøvere av alternativ behandling av sykdom. Denne anerkjennelse skal vi ta seriøst, og vi ønsker verken å komplisere eller å gjøre det vanskelig for våre medlemmer å benytte seg av denne godkjennelsen. Hvis du er aktuell som utøver av helserelatert coaching, ber vi deg lese nøye både helsedirektoratets godkjenningsbrev og DNCF’s vedtatte standard for praktisk gjennomføring av dette vedtaket.

Se Helsedirektoratets godkjenning her

Se Praktisk gjennomføring av Helsedirektoratets vedtak her

Kilde: Den Norske CoachForening (DNCF)


Hvordan blir du registrert helsecoach DNCF?

 

Etter fullført trinn 3 ved coachutdanninger som følger norsk bransjestandard for coaching og som er godkjent av Den Norske Coachforening, inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer du til sertifisering av Den Norske CoachForening (DNCF). Du må være medlem i DNCF.
Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.
For å bli registrert Helsecoach DNCF kreves 1 påbyggingsdag etter at du er godkjent som DNCF sertifisert coach.

Den Norske Coachforening som bransjeforening tilbyr denne videreutdanningen til sine medlemmer. Helsedirektoratet godkjente den 21. februar 2012 DNCF som utøverorganisasjon i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Fullverdig DNCF medlemskap og endags påbyggingsmodul/etterutdanningsmodul i helserelatert coaching gir sammen med øvrige formelle krav DNCF medlemmer rett til registrering i frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Tittelen «registrert Helsecoach DNCF» benyttes ved registrering. Under behandlingsformer i registeret, føres behandlingsformen helsecoaching opp.

Kilde: CoachMagasinet

For studenter fra MetaResource: Les om våre omfattende og anerkjente sertifiseringer.