Ragnhild Finden, NLP, MetaResource, coach, Alt sitter i hodet, ungdomskurs, Trine Åldstedt

Hvorfor vente til du er over førti med å styrke selvfølelsen og selvtilliten?

9. februar 2017 | 0 kommentarer

Ragnhild Antonie Finden stiller spørsmålet mens hun titter spørrende ut fra det ene Skypevinduet mens datteren Karoline nikker enig fra sitt vindu. Det er mange mil som skiller dem samtidig som de nå står tettere og nærmere enn noensinne.

– Vår kommunikasjon er blitt annerledes. Vi forstår hverandre mer og mye bedre, sier Ragnhild.

Utvikling for hele familien

I familien Finden går mor Ragnhild på NLP Master Practitioner-studiet, eldste datter og student Karoline har tatt tredagerskurset Alt sitter i hodet for voksne, og yngstedatter Kornelia har gått Alt Sitter i Hodet for ungdom.

Ragnhild er tydelig på at hun ville dele ny kunnskap med døtrene. Bedre kommunikasjon er nøkkelen, nå har døtrene innsikt i hvordan deres kommunikasjon påvirker henne som mor og menneske.

-Mamma er mer seg selv, hun er gladere. For meg personlig har det styrket måten jeg tenker på, måten jeg tenker om livet, sier Karoline og utdyper dette:

-For eksempel har jeg blitt mer bevisst på den bagasjen andre har med seg som jeg ikke ser med en gang. Jeg har fått en større forståelse for dette og det påvirker hvordan jeg forholder meg til andre mennesker. Jeg har nå enkle verktøy som gjør at jeg kan gjøre endringer i meg selv før jeg skal inn i situasjoner som jeg gruer meg litt for.

Felles forståelse og vennskap

Eldstedatteren forteller at dette har gitt dem en felles forståelse av grunnleggende prinsipper om hvordan vi mennesker fungerer. Hun søker nå andre svar og stiller derfor andre spørsmål enn før.
Den unge jenta snakker seg varm og er full av kloke betraktninger.

Å utvikle seg selv handler ikke om å bli en annen, det handler om å finne din stemme, din vei i livet. Jeg står tryggere i meg selv, jeg har en annen styrke, måten jeg tenker på livet har endret seg. Jeg har også blitt en bedre venn. Før var jeg med på å gi næring til problemer som jeg og vennene mine snakket om mens nå søker jeg alltid etter å finne hva som er hensikten bak. Jeg spør gode spørsmål og får de til å tenke annerledes. Samtalene våre får dybde og de betyr noe.
– Karoline

Mor Ragnhild eier og driver en stor gårdsbarnehage på Østlandet og tar NLP-studiet som en del av sin lederutvikling. Med seg på studiet har hun en kollega og sammen har de allerede gode resultater å vise til i barnehagen.

NLP har gitt meg som leder i barnehagen et nytt perspektiv og en fyldigere verktøykasse i mine relasjoner til våre medarbeidere. Økt selvfølelse og selvtillit også. Jeg er tydeligere i min kommunikasjon, mer effektiv i min travle hverdag og veldig klar over hvordan min tilstand smitter og har betydning for de jeg møter. Jeg har lært mye om målsetting og hvordan jeg kan jobbe for å nå mine mål, og ikke minst hva som hindrer meg og saboterer mine planer. Det gleder jeg meg til å kunne benytte i samtaler med medarbeiderne.”
– Ragnhild

Kornelia forteller gjerne om et av verktøyene hun lærte på ungdomskurset.

Jeg lærte hva jeg skal gjøre med tankene mine. Når de samme tankene kverner rundt i hodet, da lager jeg tankene om til bilder og forminsker bildet og knipser det ut i verdensrommet. Da forsvinner de negative tankene.
Kornelia


At flere i familien har lært NLP, ser de på som en styrke alle sammen.

For oss som ser dem utenfra er de tydelig glade og trygge mennesker, både sammen og hver for seg.

Dette kan du gjøre nå, for deg selv og din familie, for selvfølelse og selvtillit:

Velkommen!
Har du spørsmål – kontakt oss