Leder, Liv Kierulf Næsguthe_NLP_MetaResource

Leder ser jobben gjennom nye briller

20. februar 2017 | 1 kommentarer

Som leder er hun overbevist om at hun presterer bedre i jobben som business controller etter å ha blitt introdusert for NLP.

I åttende etasje med god utsikt over Aker Brygge jobber Liv Kierulf Næsguthe som Head of Business Control for Sveriges svar på DNB, Swedbank. Blant 210 ansatte i Norge har siviløkonomen ansvaret for økonomistyring av den norske virksomheten.

Da dette ble skrevet var Liv nylig ferdig med NLP Practitioner-kurset hos MetaResource, hun strålte av energi og glede og er i gang med NLP Master Practitioner. Siden har hun fullført utdanningen og er ferdig NLP coach.

Å lære NLP er som å lære å lese. Det gir enorme muligheter. NLP har gitt meg utrolige nye muligheter og endring både personlig og i jobbsammenheng.


Må anvendes

Flere bedrifter ser verdien av å sende ansatte på NLP kurs- og utdanninger. Det synes Liv er positivt. Likevel mener hun det er vanskelig å måle verdien av denne kunnskapen.

– Hva får man igjen for å lære å lese? Svaret er enorme muligheter på veldig mange områder, sier Liv. Hun understreker likevel at det er viktig at ansatte er motiverte for påfyll for at bedriften skal få noe igjen for kursdeltakelse. – NLP er et håndverk og må trenes og anvendes for at det skal fungere, sier Liv som ble introdusert for MetaResource av en bekjent som har har gått kurset tidligere.

På forespørsel om hvilke endringer hun merker i jobben forteller Liv at hun har fått et ekstra gir. – Jeg er blitt mer fornøyd, fokusert og energisk, men samtidig roligere. Dette gjør at jeg oppnår bedre og raskere resultater. Jeg opplever at jeg i de fleste situasjoner har langt flere valgalternativer enn dem jeg så tidligere. Hun forteller også at hun er blitt mindre forutinntatt.

– Jeg har mindre filtre og baserer mindre på førsteinntrykk. Disse endringene medfører at kollegaer opplever en endret adferd, hvilket gir en annen respons. Etter å ha fått innprentet NLP-forutsetningen om at det er en positiv hensikt bak enhver adferd har jeg blitt mer nysgjerrig på dem jeg møter, og dermed mer fleksibel. Da blir det lettere å finne en løsning i for eksempel møtesettinger.

Presterer bedre

En annen forutsetning for NLP er at ingenting er feil, kun læring. Dette har Liv reflektert mye over. – Jeg er blitt flinkere til å fokusere på det positive, i stedet for å bruke energi på å ergre meg over ting som blir annerledes enn jeg har planlagt. Hun forteller også at hun tillater seg å feire seire, noe hun ikke har vært flink nok til tidligere.

– Jeg inviterer også andre til å ta del i dem. Det å dele seire kan lett bli en floskel, men det er det ikke lenger. Negativt fokus kan lett medføre stress, og ingen gjør gode prestasjoner under stress. Liv forteller at hun fortsatt kan bli stresset, men nå klarer hun lettere bevisst å endre sinnsstemning.

– Bedre selvfølelse gir også mer fokus på felles mål, og mindre på meg selv. Jeg har blitt en bedre lytter, som igjen gjør meg bedre til å stille de riktige spørsmålene. NLP gjør relasjoner til andre mindre kompliserte.

Økonomen forteller at flere på jobben har lagt merke til den nye entusiasmen hennes. – Jeg har til og med delt ut boka til Trine Åldstedt, ”Alt sitter i hodet” til andre ansatte, og merker at de er nysgjerrige på NLP og har lyst til å lære. På forespørsel om å summere opplevelsen av å bli introdusert for NLP sier Liv at det er som å få nye briller.

– Jeg ser verden på en ny og skarpere måte. Fantastisk!

Sjekk når og hvor neste kurs starter >>> ALLE har nytte av NLP Practitioner 

Hva er NLP

Comment (1)