Christian Hovland, NLP Practitioner, MetaResource, NLP, Trine Åldstedt

Mer selvsikker, målrettet og mentalt sterkere med NLP Practitioner

14. mars 2017 | 2 kommentarer

Christian Hovland er en ung mann med sans for utvikling og kvalitet.

Han har tatt noen gode valg som vil prege livet positivt. Mer selvsikker, mer målrettet, og mentalt sterkere.

Hvorfor valgte du NLP Practitioner?

Jeg valgte NLP Practitioner fordi jeg vil gjøre en forskjell i verden og i menneskers liv. Etter mange år med studier ved Universitetet i Oslo savnet jeg praktiske og effektive teknikker, som gjør at jeg kan møte hverdagens og arbeidslivets utfordringer med glede, energi og engasjement. Jeg har lest en del om NLP, at det inneholder effektive teknikker og øvelser som, blant annet, bidrar til å skape et godt og lykkelig liv, og som fører til at jeg oppnår målene jeg har satt for meg selv.

Hva ønsket du skulle skje med deg på studiet?

Gjennom Practitioner ønsket jeg å få nyttige verktøy og teknikker, som kunne sette meg i stand til å skape det livet jeg virkelig ønsker meg, både i forhold til jobb og privat. Her hadde jeg det allerede bra, men jeg var ute etter noe som kunne ta det hele til neste nivå. For meg var dette NLP Practitioner studiet ved MetaResource.

Hva fikk du?

Det jeg fikk overgikk mine forventinger. Både arbeids- og privatlivet mitt er tatt til nye høyder, og jeg har i dag muligheter jeg tidligere bare kunne drømme om.

Nå er jeg mer selvsikker, målrettet og mentalt sterkere enn tidligere. Forståelsen min av mennesker og hvordan våre tanker former våre omgivelser har blitt kraftig utdypet og forbedret. De praktiske verktøyene jeg har fått gir meg trygghet i at min kompetanse og mine ferdigheter kan brukes for å gjøre en reell endring i mitt liv og andres liv.

Samtidig har jeg blitt del av et fellesskap med svært dyktige mennesker fra en rekke ulike yrkesområder. Dette har ført til verdifull læring og kompetanseutveksling, som fortsatt er med på å utvikle meg.

Hvordan bruker du det i hverdagen nå og videre?

Ferdighetene og kunnskapene som jeg har fått gjennom NLP Practitioner er utrolig nyttige, og de har hatt en svært positiv effekt på meg og mine omgivelser. Studiet har ført til at jeg nå ser muligheter og løsninger, der jeg tidligere så hindre og uoverkommelige utfordringer. Jeg har mer energi og pågangsmot i hverdagen, og jeg kan velge hvordan jeg håndterer opplevelser. På den måten kan jeg til enhver tid være i best mulig mental tilstand, slik at jeg konsekvent kan lykkes med mine mål og få mulighet til å leve livet på den måten jeg selv ønsker.

Det jeg har lært har jeg også brukt for å gjøre livet bedre for menneskene rundt meg, og for å spre glede, energi, lykke og engasjement. Jeg har virkelig opplevd og følt på kroppen at desto mer man gir av seg selv, desto mer får man tilbake, og desto mer kan man igjen gi. Denne positive sirkelen gir meg mulighet til å skape reell endring hos meg selv og mine medmennesker. Gjennom Prac’en fikk jeg også en unik evne til å ta valg, som resulterer i faktiske fysiske handlinger og endring. Jeg ser nå virkelig fram til fremtiden og de mulighetene, utfordringene og løsningene som ligger der. Jeg har i løpet av studiet forstått at lykke er en følelse som hver og én av oss har mulighet til å skape her og nå.

Hvorfor valgte du MetaResource?

Utdanningen er tett knyttet til virkeligheten gjennom praktiske øvelser og teknikker. Oppfølgingen er god, og studieforløpet leder til norsk og internasjonal sertifisering. Samtidig foregår undervisningen i et fellesskap, der du blir styrket i dine evner og ferdigheter. Denne kombinasjonen av øvelser, teknikker og fellesskap er det som trakk meg til MetaResource, og jeg vet at en slik kombinasjon er det som skal til for å lykkes i en verden som er i konstant endring.

Finn ut mer om hva NLP Practitioner inneholder, samt neste studiedatoer.

Christian er en glad og selvsikker deltaker som har fortsatt sin utvikling og er NLP Coach og DNCF sertifisert Coach.

hits

Kommentarer (2)