Torbjørg Kjærnes Thim er daglig leder og eier i MetaResource.

Hun har en bred erfaring fra næringslivet og organisasjoner både gjennom jobb og frivillighet. Torbjørg har jobbet i mange ulike bransjer alt fra butikkinnredning og eiendomsforvaltning til renovasjon og hotell. Hun har hatt ulike roller både som leder og medarbeider. Dette gjør at hun har den bred og god kjennskap til ulike bedriftskulturer og bedriftssammensetninger. Hun har en Bachelor i Internasjonal Økonomi fra Australia og er også DNCF sertifisert Coach og Certified NLP Coach. NLP Coach utdannelsen har hun tatt her på MetaResource. I tillegg er hun NLP Trener og Pusteteknikkveileder.

Hun er engasjert i korpsmusikk og er selv aktivt med i Oppegård Janitsjar. Hun har også en rolle som korpsbygger gjennom Norges Musikkorpsforbund (NMF) og bruker sin coaching kompetanse til å være med å bygge korps.

Torbjørg ønsker å inspirere andre til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen situasjon slik at de kan finne den personen de ønsker å være uavhengig av situasjonen de er i.