Kristin Berg, NLP Coach, MetaResource

Fra økonom til DNCF sertifisert Coach

8. februar 2017 | 1 kommentarer

Følg en coach på veien fra start til mestring.

Kristin Berg er økonom, Licensed NLP Coach – The Society of NLP – Dr. Richard Bandler, DNCF sertifisert Coach, Registrert Helsescoach DNCF.

Hvor startet det?

Det startet i forlengelsen av en selvutviklingsprosess som hadde gått over år, som jeg følte hadde stoppet opp. Jeg var kommet til en nivå hvor jeg kjente jeg trengte nye verktøy og måter å håndtere ting på.
Jeg leste boken Alt sitter i hodet, og meldte meg på NLP Practitioner. Og det var egentlig hele målet mitt. Å gå NLP Practitioner.

Der fikk jeg mange fine opplevelser. Jeg fikk grundige prosesser og kom dypt ned i meg selv, og jeg lærte masse om kommunikasjon og ”modell av verden”. Akkurat det siste er kanskje det som har hjulpet meg mest.

Kan du utdype det?

Jeg tar ikke lenger alt til meg. Når noen sier noe, tenker jeg nå ”OK, er det sånn du ser det. Jeg ser det slik. Hva er det som ligger bakenfor at du ser det som du gjør?”

Forståelsen for andre har endret seg. Jeg klarer lettere å forstå andre mennesker ut fra at de har andre troer og filter enn meg. Selv om de mener andre ting enn meg, har jeg innsikt i hvordan det kan være riktig for dem, og det har endret noe inni meg. Jeg tolker mindre rett og slett. Jeg spør heller enn å tolke gjennom mine egne filter, som derigjennom ville tillagt dem noe annet enn de faktisk mener.

Kommunikasjonen min med andre har blitt på et helt annet nivå. Jeg er endret til det positive, jeg er gladere og ler mer. Jeg er mer utadvendt, mer åpen, mye tryggere på meg selv, byr mer på meg selv, mindre redd for å drite meg ut. Jeg har fått en indre ro. Jeg er friere.

Men du valgte å gå videre fra Practitioner?

Det er fordi da jeg sluttet på NLP Practitioner, så tenkte jeg at om jeg slutter nå, kommer dette til å stoppe opp. Jeg trenger mer kjøtt på beina.
NLP Master Practitioner sydde det hele sammen. Jeg fikk brukt teknikkene i jobbing med meg selv OG andre. Gjennom studentcoachingen nådde jeg nye nivåer av bevissthet.
Jeg fikk en dyp forståelse av at det er mulig å endre alt. Spesielt gjennom modelleringsprosjektet ble dette åpenbart.

«Han ble kvitt flyskrekk med coaching»

Spennende utvikling

Jeg syntes NLP Coach trinnet hørtes spennende ut, men det var fortsatt en terskel der: Å ta betalt for praksistimene var en veldig høy terskel for meg. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i.
Men noe av det som har vært gjennomgående på hele studiet har vært å gå utenfor boksen i trygge rammer. Det å gå utenfor komfortsonen min med trygg støtte, og så kjenne på mestring, er fantastisk. Akkurat det med de trygge rammene, er gjennomgående på alle tre trinnene.

Jeg bestemte meg for å gjøre hele studiet ferdig, men hadde fortsatt ikke en hensikt å jobbe som coach.
Det endret seg underveis. Å se hvordan andre får hjelp og forløsning, å kunne hjelpe andre på denne måten, det var veldig godt og meningsfylt.

Det ER veldig godt og meningsfylt.

Så fra å trenge verktøy til egen personlig utvikling, er du i dag en profesjonell sertifisert NLP coach. Du hjelper mennesker til livsendring som profesjon.


Det er et stort ansvar å hjelpe mennesker på et slikt nivå. Som du selv sier, er det mulig å endre alt. Kundene er sårbare og trenger hjelp med viktige tema. For å få gjort en best mulig jobb, må coachen være grunnleggende trygg, samt ha verktøy og erfaring som holder.
At coachen får dette, er et ansvar vi som lærested tar på høyeste alvor og med respekt.

 

Kan du si litt om veien fra fra usikkerhet til å bli trygg i rollen?

Først tenkte jeg at praksistimene på 125 timer var svært mye. Men underveis skjønte jeg dette er både bra og nødvendig. Jeg trengte dem!

De første 40 timene underveis i sertifiseringen, var jeg nesten kvalm før hvert møte. Jeg hadde hodepine og satte veldig høye krav til egen leveranse. Jeg tenkte flere ganger at dette kunne jeg ha gjort bedre, men evalueringene fra kundene viste at de hadde fått god hjelp og var ordentlig fornøyd.

Egenevaluering og samtaler med mentor underveis i sertifiseringsforløpet var uvurderlig.

Etter en 40 – 50 timer begynte det å løsne, jeg var tryggere i rollen og utviklet meg stadig. Hodepine og kvalme ga seg, og på 70 – 80 timer følte jeg at jeg var så trygg at jeg kunne kombinere flere teknikker i hverandre, og da var det også helt greit at jeg ikke visste helt temaet for coachingen i forkant.

Parallelt med sertifiseringsforløpet var jeg med som assistent på NLP Practitoner, noe som gjorde at jeg ble enda tryggere på fagstoffet.

Det var aldri noen tvil om at jeg skulle ta DNCF sertifiseringen  i tillegg til den internasjonale sertifiseringen fra The Society of NLP – Dr. Richard Bandler hos MetaResource. Juridisk fagdag for helserelatert coaching med DNCF tok jeg før jeg var ferdig sertifisert.

Helsefagdagen gir en forståelse av regelverk, respekt rundt helse og mennesker, og grensesnitt inn mot helsevesenet, som er nødvendig for en profesjonell coach.
Jeg vil si DNCF er proffe, de har kvalitet og mye relevant og bra innhold i helsefagdagen.

Bedre og bedre

Fra ca. 80 timer og ut har det bare blitt bedre og bedre, jeg har fått kjennskap til flere tema og prosesser, og et større spenn i coachingen min.
Etter sertifiseringen har jeg bare blitt tryggere og tryggere, og ser hele tiden at det å lære mer, være aktiv, gå på alumni hos MetaResource, snakke med andre og være del av fagmiljøet, utvikler meg og er nødvendig.

Jeg har leid et coachingkontor hos MetaResource, der skaper jeg et levende og godt coachingmiljø sammen andre NLP coacher.

Har det underveis i prosessen vært øyeblikk i selve coachingen hvor du kjente usikkerhet på hva du skal gjøre for å hjelpe kunden? Øyeblikk hvor du lurte på hvilke teknikker eller hva er det beste å gjøre nå?

Ja, det har det vært. Erfaringene mine der, er å kartlegge enda bedre. Håndtere det som ligger nærmest, med full forståelse og viten om at det kan være mer bakenfor. Å skrelle innover, som en løk.

Har du tips om hvordan forberede seg til en coaching?

Før første møte er det viktig å få inn kundeprofil og oppstartspørsmål, så du har et tilstrekkelig grunnlag. I innledende møte; bruk strukturen som du har lært, informer kunden om prosessen og hvordan dere vil jobbe, og forsikre deg om at dette er noe vedkommende virkelig ønsker.

Personlig for coachen er det viktig å ha en god egen tilstand. Gå gjerne tilbake til erfaringer fra tidligere, hvor du hadde mestring, og bygg videre fra det.

Har du noen anbefalinger til andre som er underveis til å bli coacher?

Jeg har erfart at jeg har det jeg trenger av underlag, både i forhold til struktur og kunnskap. Jeg assisterte både på NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Det gir faglig påfyll, og utviklet meg videre som coach.

Ta ett skritt av gangen, og bare tør. Våg. Hvordan spiser du en elefant? En bit av gangen. Tenk på andre ganger du har vært nervøs og redd, og husk tilbake på mestringen du kjente etterpå. Hvordan du sa ”Det har gått så bra!”

Som alt en skal bli god i, en må øve og øve!

Generelt vil jeg si: Slapp av, stol på at det vil går bra. Pust. Det kommer kunnskap og læring til deg fra alle trinnene: Practitioner, Master og Coach. Læringen har festet seg, stol på at det er der.
Fra studiet har jeg fått en god plan på hvordan jeg skal håndtere coachingen min, avtalene underveis og oppfølging. Det er lett å få fin struktur når du bruker det du lærte.

Hvordan er livet generelt annerledes nå, etter at du lærte deg NLP?

Jeg har et annet tankesett, snakker annerledes og har en mer støttende positiv indre dialog. Jeg opplever verden lysere.
Jeg håndterer kommunikasjon og relasjoner på en annen måte, og er flinkere til å lytte og stille spørsmål. Det er mindre tolkning. Jeg har en innstilling om at ”det alltid er mulig å gjøre noe”.

Fortiden definerer ikke framtiden, og det å sette seg mål gjør jeg på en helt annen og grundigere måte. Får det ned helt spesifikt så jeg lettere gjennomfører målene, finner utfordringer og løsninger på utfordringene underveis.
Det gir meg nye opplevelser og mye glede, gjennom ting jeg ellers ikke hadde gjort om jeg ikke hadde den innstillingen.

Relasjoner har blitt bedre, fordi jeg har en forståelse for ulike modeller av verden, som gjør at jeg uttrykker meg og kommuniserer på en annen måte. I stedet for å forklare eller fortelle hvordan ting skal være, stiller jeg mer spørsmål, så de finner svaret selv.

Utfordringer håndterer jeg på annen måte. Positiv dialog, lager meg en plan på hvordan og hva jeg skal gjøre, og gjør! Det er letter å gjøre når en har en god plan. Lettere å bryte opp i biter og gjøre steg for steg. Og jeg kommer dit jeg skal.
Tidligere så var dette vanskeligere. Det ble litt overveldende, jeg skjønte ikke hvilket skritt jeg skulle ta først. Jeg handlet på ”Kanskje det hjelper… Nei. Kanskje det hjelper.. Nei.” Jeg hadde ikke noe verktøy for å håndtere ubevisste ting som ligger og stopper.

Å få løst det med hjelp av NLP, er som om kula rundt beinet forsvinner.

Jeg merker også endring overfor fysiske utfordringer. Jeg har alltid likt fysiske utfordringer, men nå har jeg mer positivt indre dialog. Tidligere var det sånn at jeg kunne tenke ”Usj, hvorfor har jeg meldt meg på dette” Nå tenker jeg ”Deilig å kjenne kroppen fungerer, hva trenger jeg nå for å…” Jeg er mer positivt konstruktiv i å løse de fysiske og mentale utfordringene jeg står i. Og jeg er veldig bevisst på kraften i indre dialog.

Ensomhetsfølelsen jeg hadde før, er borte. Helt fra jeg var liten har jeg hatt en ”alene følelse”, til tross for at jeg har hatt mange venner og vært godt likt. Den har forsvunnet.

NLP’en har hjulpet meg til å håndtere og få tak i det ubevisste, så jeg kan få løst underliggende behov og ønsker. Det er veldig, veldig godt.

Hvor går veien nå?

Underveis i coachingen, hvor jeg hadde så mange fine møter og god hjelp fra mentor, ble det klart for meg at ”Dette er noe jeg ønsker å bli. Mentor for coacher under sertifisering. Det har jeg jobbet for over tid, og er i mål.

Jeg har også oppdaget noe nytt jeg har lyst til. Å bruke kompetanse jeg har fra flere fagfelt og bruke det til å hjelpe via foredrag og kurs. Den så jeg ikke komme!

Det er mye godt og spennende som skjer med NLP og coaching.
Kristin Berg er intervjuet av Trine Åldstedt, grunnlegger og faglig ansvarlig på MetaResource.

Hva trengs for å bli coach?

Det starter med NLP Practitioner

Comment (1)