NLP forutsetninger, MetaResource, coaching, lesevansker

Mennesker har alle de ressurser de trenger for å nå sine mål – en av NLP forutsetninger

17. mars 2017 | 0 kommentarer

I første del av utdanningsforløpet gjennomgår vi noen NLP forutsetninger for forståelsen av faget. 

Den av flere NLP forutsetninger som appellerer aller mest til meg er: Mennesker har alle de ressurser de trenger for å nå sine mål.
Dette sa Sissel H. i en av de første oppgavene hun fikk under NLP Practitoner-utdannelsen hos MetaResource.

Hun skjønte med det samme at dette kunne hun bruke hjemme, og vil gjerne dele sin opplevelse:
Kristian på 11 år har dratt ned rullegardinen når det gjelder lesing. Har er utredet og “frifunnet på alle punkter” når det gjelder dysleksi og andre lese- og skrivevansker.

Etter første samling hos MetaResource på Lillestrøm falt det seg naturlig å prøve en annen strategi enn de som skolen og vi har tatt i bruk frem til nå. Som mor ønsker vi å hjelpe våre barn, og vi hadde enda ikke funnet noe som hadde ført Kristian nærmere å beherske lesing.

Jeg brukte det jeg hadde lært på de to første dagene av kurset!

Mandag ettermiddag satte jeg meg ned med Kristian.  I begynnelsen av samtalen vår hadde han fullstendig sperre; han gråt og var fortvilet over at han skulle lese samme mengde som resten av klassen, han kom «aldri til å klare det og læreren tvang ham til å lese høyt i klassen».

Jeg brukte andre ord, mer av hans ord og hans formuleringer og vi fikk en god følelse i samtalen. Fokuset ble flyttet fra angsten for å gjøre feil og ikke være like god som de andre, til å fokusere på alle de fantastiske ressursene han har, hvor utadvendt, glad og sosialt god han er. Han forstod at ingen ville ham noe vondt, ingen ville le osv. Han kunne lese høyt på sin måte. Han så for seg at han sto foran klassen og mestret lesingen.

Hele uken jobbet vi sammen med den mentale biten rundt dette, samtidig som vi leste leksene til han kunne klare det uten å stotre. Gjennom uken opplevde han større tro på seg selv, han kunne mestre lesingen på sin måte.

Mestring oppnådd!

I slutten av uken leste han høyt for klassen, han liker ikke å gjøre det, men han fikk ikke tårer i øynene og ingen lo eller tullet med ham.

Vi jobber nå kontinuerlig med dette.  Jeg handlet ut fra at jeg trodde fullt og fast på en forutsetning, og opplever at det virker! Både Kristian og alle rundt ham er glade for endringen han har greid å oppnå på så kort tid.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

Utdanningen Sissel begynte med er NLP Practitioner. Den passer for alle som ønsker å lære mer om kommunikasjon. Noe av det første du lærer, som du kan bruke med det samme, er NLP forutsetninger. En fantastisk følelse å komme hjem med verktøy som kan tas i bruk med en gang!

Sissel er nå sertifisert NLP Coach og jobber profesjonelt med å hjelpe andre.

NLP Practitioner – optimal selvutvikling og en «brukermanual til livet»