Grunnleggende om NLP, hvorfor NLP, MetaResource

Grunnleggende: Hvorfor skal du lære deg NLP?

22. januar 2017 | 1 kommentarer

NLP er en grunnleggende kompetanse for alle som jobber med mennesker.

I dag kan vi tenke oss ledere, idrettsutøvere og alle andre med ambisjoner som gjerne vil vite:
Hva konkret er det Barack Obama gjør som gjør ham til en så utrolig god taler? Hva konkret er det Petter Northug eller Magnus Carlsen, som gjør dem til verdensenere år etter år?
Gjennom NLP får du kompetanse til å tilegne seg dette, både grunnleggende og i dybden.

Lær mer om: Hva er NLP?

Måten du kommuniserer med deg selv og andre på (Lingvistikk) påvirker nevrologien din på alle nivåer (Nevro). Dette kan brukes til å skape mønster av adferd (Programmering). Jo bedre du fungerer på innsiden, jo mer givende og gledelig kan livet ditt være.

Derfor er NLP-metodikken et mesterlig verktøy som hjelper oss til å skape personlige og profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi ønsker og trenger på veien.
Våre studenter favner alle aldre, begge kjønn, mange profesjoner og familiesammenhenger. ALLE har grunnleggende nytte av å lære NLP, og du vil bli en bedre utgave av deg selv, til glede for deg selv, familie, venner, kollegaer, kunder, alle relasjoner du har. Det handler om mennesker.

Fordi NLP gir dyp, grunnleggende innsikt i mennesket og hvordan vi strukturelt fungerer, vil du ha nytte av NLP på alle områder i livet og i ethvert yrke.
Med erfaringsbasert kunnskap og forbløffende enkle teknikker, kompletterer og løfter faget enhver annen utdanning og erfaring.
NLP som grunnlag i coaching gir helt uovertrufne resultater.

NLP er den viktigste investering du kan gjøre fordi den gir deg:

 • Hjelp til å takle endring og omstilling
 • Smartere mentale mønstre
 • Hjelp til å takle sterke følelser
 • Kontroll og innsikt i egen adferd
 • Evne til selvledelse
 • Utpregede kommunikasjonsferdigheter
 • Evnen til å skape tillit
 • Verktøy til å gjøre varig endring av frykt, stress og vonde følelser for deg selv og andre
 • Verktøy til å hente fram de beste ressursene i deg selv og andre
 • Varig utvikling og vekst på alle områder
 • Evnen til å sette deg målene du drømmer om – og nå dem!
 • Grunnleggende holdning av glede, muligheter og kraft

Å sette mål og nå dem er noe jeg har gjort og kan. NLP har bidratt med teknikker som gjør det enda enklere å lykkes og nå til topps i hverdagen.
~ Randi Skaug, første norske kvinne på Everest. Eventyrer, forfatter og foredragsholder.

Klikk her for trinn 1 Detaljert info og påmelding NLP Practitioner, trinn 1
Klikk her for trinn 2 Detaljert info og påmelding NLP Master Pracftitioner, trinn 2
Klikk her for trinn 3 Detaljert info og påmelding NLP Coach profesjonsutdanning, trinn 3

Hvordan lærer du NLP?

NLP-studier tilbys av noen som såkalt «Fasttrack» og av andre som moduler spredt over tid. Effekten og verdien i disse to er helt forskjellige og kan verken sidestilles eller sammenlignes.

Fasttrack
Dette er et komprimert forløp over noen dager, hvor de grensesprengende teknikkene og modellene gjennomgås og erfares på meget kort tid – og dermed uten rom for refleksjon eller integrering.
Læringen foregår i stor grad ubevisst, det vil si du kan dra derfra og føle deg forandret i den forstand at du reagerer annerledes på hendelser – men du aner ikke hvorfor. Du har heller ikke mulighet for å forstå eller forvalte potensialet i teknikkene og modellene. For å kunne det, kreves et strukturert og grundig selvstudie i etterkant.

Fasttrack egner seg sånn sett for repetisjon eller hvis en har lyst på en opplevelse. MetaResource tilbyr ikke fasttrack på det nåværende tidspunkt.

Modulbasert forløp

Styrken i å lære NLP i moduler spredt over tid er og få både bevisst og ubevisst innsikt i og erfaring med faget og ferdighetene. Det betyr å få det integrert i dagliglivet på en måte som lar deg benytte det for det det er verdt.

Vekst og utvikling er en prosess. Å sette seg mål og planlegge er en prosess. Å få innsikt i, sortere ut og deretter endre gamle troer og overbevisninger er en prosess. Prosesser tar tid, spesielt hvis en vil gjøre valg på øverste hylle og forme framtiden sin på en best mulig måte.

Flere nivåer av læring og utvikling

I et modulbasert forløp er det flere parallelle utviklingsnivåer, hvor du både opplever enorm egenutvikling og vekst, du vil forbedre dine prestasjoner og relasjoner, samtidig som du lærer faget grundig.

Det betyr at du eier kunnskapen og kan bruke den igjen og igjen, på alle arenaer, profesjonelt og i livet generelt.

Læreprosessen i et modulforløp involverer en aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utforske ideer på en strukturert måte i interaksjon med andre. Teori og praksis vil gå hånd i hånd og sikre en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse.

NLP er den mest ressurssterke investeringen du kan gjøre. Vi står for kvalitet og tilbyr kun det beste.

Derfor tilbyr MetaResource utdanning i prosess.
Generelt er hvert kurs bygget opp over 4 moduler (henholdsvis 4, 4, 4, 2 dager) med ca en måned mellom hver modul.
Oppgaver, kollokvie, utvikling mellom hver modul.
Vi har studiestart hver høst og nyår, og ofte en ekstra klasse om våren, på grunn av etterspørsel.

Hvor lærer du NLP?

MetaResource tilbyr utdanning i Lillestrøm og i Trondheim, og vi har tilreisende fra hele landet. Vi kommer også til andre steder på forespørsel, og skreddersyr det du trenger til gruppe, bedrift, organisasjon.
En del av våre tilbud finnes tilgjengelig for online læring.
I tillegg til studieforløpene tilbyr vi temakvelder, webinarer, direktesendt coaching på  TrineLive.no og mye mer – slik at du kan bli kjent med NLP og med MetaResource, vi tilbyr prosess i bedrifter, seminarer, helgekurs for utvalgte målgrupper, coaching til enkeltpersoner, inspirasjon og tips gjennom e-post og sosiale medier.

Mer grunnleggende om NLP

Hva er NLP
Mer informasjon om NLP

Oversikt alle kurs og studier

Comment (1)