Hun coachet bort sterk flyskrekk

18. mai 2017 | 0 kommentarer

Torstein Høyvåg Olsen led av flyskrekk i 16 år, før han kom til coach Kristin Berg.

Hvem er Kristin:

Jeg er økonom, Licensed NLP Coach – The Society of NLP – Dr. Richard Bandler, DNCF sertifisert Coach, Registrert Helsescoach DNCF.

> Ta en prat med oss om personlig coaching eller utdannelsen, så får du svar på hva NLP kan bety for deg!
> Ring 40437000 eller send e-post. Vi snakkes!

Hvordan jobbet du i denne prosessen med flyskrekk:

Kristin Berg, NLP Coach, helsecoach, mentor, MetaResource

Jeg startet med å kartlegge som vi pleier, og det med tillit er viktig. Å ta utfordringen hans på alvor. Å finne ut hva som egentlig ligger bak.

Gjennom samtaler og NLP-teknikker som Tidslinje utforsket vi ting og hendelser. I behandlingen kombinerte jeg forskjellige NLP-teknikker og Havening.

Jeg jobbet med både å få tak i det underliggende, forklare hvor frykten kommer fra og finne tidligere hendelser, også lignende hendelser og hvordan han mestret de.
Det er viktig å synliggjøre kontroll og mestring, som ligger i det ubevisste.

Fra flyskrekk til mestring

Tilstandskontroll jobbet vi med, pust, og å trene inn det i hverdagen. Vi øvde. Vi utfordret gradvis andre ting som var vanskelig. Utfordret frykten ved å gjøre det i trygge rammer, litt og litt utenfor boksen.

Han kjente på mestring og vi ankret inn det i situasjonene.

Det var viktig i forhold til det han skulle trene på. Pust og visualisering. Vi endret frykten gjennom teknikker hvor han skulle se lage seg en god flytur, og så gjøre den sammen riktig pust gjentatte ganger.

Vi jobbet også med tilstandskontroll over andre situasjoner i hverdagen, for derigjennom å trene på det å ha tilstandskontroll generelt. Vi brukte da hverdagssituasjoner og arbeidssituasjoner som er stressende.

Fri etter 16 år med flyskrekk
Coach Kristin Berg hjelper Torstein Høyvåg Olsen med flyskrekk

Og gjennom alt dette så trente han seg til mestring.

Først utfordret vi jobben vi hadde gjort sammen ved at jeg var med i situasjoner hvor vi konkret utfordret frykten.

Vi startet før jul hvor var vi oppe i pariserhjul i Spikersuppa. Så gikk de slag i slag: i Linderud kollen og heisen i Holmenkollen. Han utfordret seg også selv flere ganger i heisen i Oslo Plaza, hvor jeg var i sms kontakt og sparret.

Vi hadde møter, utvekslet meldinger og mailer hvor jeg fulgte opp tett.

Og i mars var vi ute og fløy!

Det var flere ganger at vi hadde avtalt at vi skulle ut og fly, hvor han trakk seg og hvor vi fortsatte å jobbe videre med tilstandskontroll og jeg pushet han ikke lengre enn det.

Jeg ga han hele tiden forståelse av at det var han som bestemte og han som hadde valget. Men jeg utfordret hele tiden på språk og synliggjorde alt han hadde mestret og hvor bra det hadde gått, og hvordan han hadde håndtert det.

 

Hvilke NLP / coach verktøy brukte du:

Framtidslinje , ankring, fobi traume, tidslinje, transe, Havening. Jeg lærte ham teknikker han selv kunne bruke.

Gjennom samtalene i begynnelsen, fant jeg ut at han var opptatt av detaljer og å forstå, og da forklaret jeg fysisk hva som skjer under angst og hvordan få høyre og venstre hjernehalvdel til å samarbeide.

 

Hvordan tenker du og går du fram mens prosessen bølger fram og tilbake:

Jeg hadde øyeblikk hvor jeg spurte meg: hva gjør jeg nå? Det tok lenger tid å komme i mål enn jeg først hadde trodd. Og det å ikke gi meg da, utfordre, samtale og prøve nye ting, og samtidig vise ham tryggheten ved at jeg ikke ga opp ham, tror jeg var avgjørende.

At jeg hele tiden uttrykte at ”Du kommer til å klare det”, ”Du skal klare det, det finnes alltid en vei.” Jeg tvilte aldri på at han ville greie det!

Det var avgjørende at jeg tok meg F på at dette skal gå! Han skal opp i et fly!

Hva er ditt beste tips for andre coacher som skal jobbe med fryktproblematikk? Dette er sterke følelser.

Ta det på alvor. Ikke bagatelliser frykten, samtidig ikke sykeliggjør. Se det som et mentalt og følelsesmessig program som går, og som kan endres på. Når det har kommet dit, kan det endres.

Tillit. I angst er tillit kanskje det viktigste. Virkelig lytte til kunden, sett seg inn og forstå hva som ligger bakenfor.

 

Les historien til Torstein Høyvåg Olsen og veien fra 16 år med sterk flyskrekk til frihet til å velge.

 

Les mer om DNCF coach Kristin Berg her og følg hennes vei fra økonom til profesjonell coach her.

Hva trengs for å bli coach?

Intervjuet er gjort av Trine Åldstedt, grunnlegger og faglig ansvarlig på MetaResource.

Blogglistenhits