Hilde Landrø, NLP Practitioner, MetaResource

Effekten av læringen kom etterpå!

9. februar 2018 | 0 kommentarer

Jeg gikk på NLP Practitioner i Lillestrøm for noen år siden.  Det var spennende og lærerikt, men jeg syns vel ikke at jeg hadde den store «WOW» opplevelsen i løpet av de månedene kurset pågikk som vi ble forespeilet i starten.  Men nå i ettertid så opplever jeg at kurset og NLP har gjort store endringer for meg i hvordan jeg har det.

Det å finne verdiene mine har gjort veldig mye for meg når det gjelder hvordan jeg forholder meg til valg i livet.  Tidligere kunne jeg nok si ja eller nei uten å egentlig tenke så mye over det, og opplevde at det kanskje ble feil for meg.  Nå står jeg stødig i meg selv og tar valg uten å tvile på at det er riktig for meg!  De gangene jeg tviler, tar jeg «et skritt til siden» og tenker litt og så står svaret klart for meg!  Det er så utrolig godt å ha fått denne tryggheten!

Jeg har blitt veldig klar over at den eneste som er ansvarlig for at jeg er lykkelig og har det bra er meg selv!  Det har gjort meg klar over at andres lykke er deres ansvar, og at jeg ikke kan ta på meg ansvaret for at alle andre skal ha det bra!  Å plassere ansvaret der det hører hjemme har gjort meg godt!

Jeg tar frem Livshjulet mitt iblant og foretar justeringer.  Opplever jo at livet endrer seg og går inn i andre faser og at det da er nyttig for meg å gjøre justeringer i forhold til målene mine osv.

Dette er bare litt av det NLP har gjort for meg.  Det er mye mer; f.eks. kommunikasjonen min med andre mennesker.  Og min evne til å lese dem.  Jeg opplever ofte at mennesker kommer til meg for å snakke om det er noe som opptar dem.  Jeg får tilbakemeldinger på at jeg er god til å lytte, og stiller spørsmål som får dem til å finne svarene i seg selv.

Jeg hadde bare lyst til å dele min gode opplevelse med hva NLP har gitt meg og takke for at dere finnes med kurs og coaching.  Jeg snakker varmt om hva NLP har gjort for meg til alle som ønsker å høre <3

~Hilde Landrø

Optimal selvutvikling og virkelig læring for livet – les mer om NLP Practitioner