Ane Melby, NLP Coach, MetaResource, 1200x628

Derfor ble jeg coach

6. desember 2018 | 0 kommentarer

Ane er nylig ferdig med coachutdanningen. Vi spurte: Hva har det gitt deg?

NLP coachutdanningen har gitt meg mye, både på det personlige plan og i jobbsammenheng. Jeg har fått større innsikt i min egen indre verden og er bedre rustet til å møte mennesker i ulike faser i livet sitt. Det som har endret seg mest er evnen til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet, både med meg selv og andre.

Det har også gitt meg muligheten til å skape min egen arbeidsplass, så i tillegg til en liten stillingsprosent i videregående skole driver jeg eget firma: Jeg ser deg – Ane Melby

Du er profesjonell NLP coach. Hvordan bruker du det i livet ditt?

Som profesjonell NLP coach har jeg tilegnet meg en stor verktøykasse som jeg bruker i livet mitt. Jeg har holdt flere kurs I Eidsvoll kommune. Både for ungdom og unge voksne, det var helt fantastisk. Dette har jeg gjort sammen med coach-kollega Linn Dalsaune. Vi møttes på MetaResource.

I tillegg har jeg holdt motivasjonsforedrag som er rettet mot forebyggende helsearbeid og mental helse. Jeg har en-til-en coaching med kunder også. Her møter jeg mennesker i alle aldre, med ulike forutsetninger og mål. Utrolig flott!

For min egen del har jeg blitt mer raus med meg selv, og mye mer bevisst på egne verdier og hva jeg trenger.
Det er lettere å bygge gode relasjoner som skaper tillit og trygghet, og som gir energi. Jeg har blitt flinkere til å gjenkjenne «energityver», slik at det er lettere for meg å prioritere riktig.

Hva var grunnen til at du valgte denne utdannelsen og denne skolen?

Ane Melby, NLP coach, MetaResource, livsglede og muligheterI en tung periode i livet mitt begynte jeg hos en sertifisert NLP coach. Jeg ønsket meg en sparringpartner og noen som kunne hjelpe meg å sette ord på alle tankene mine. Jeg følte meg rådvill og stresset. I tillegg var jeg helt på felgen, jeg var utslitt, kroppen min sa rett og slett stopp.

I løpet av noen få samtaler ble jeg fascinert av måten disse samtalene var bygget opp og hva det gjorde for og med meg. Det var coachen som anbefalte MetaResource.

Jeg søkte opp skolen på nett, leste litt om NLP og dro på en gratis temakveld i Lillestrøm. Det var i møte med disse fantastiske menneskene, varmen og den inkluderende stemningen som avgjorde valget mitt.

Valget ble lett – jeg søkte på NLP Practitioner. Jeg ønsket mer kunnskap om selvledelse.

I hele mitt voksne liv har jeg jobbet i omsorgsyrker, først som sykepleier og deretter som lærer i videregående. Jeg trengte påfyll og verktøy for egenomsorg, og også kunnskap om hvordan jeg bedre kunne stå i jobben min. Det ene førte til det andre.

NLP Master Practitioner ble neste trinn og til slutt ble det helt naturlig for meg å fullføre hele coachutdannelsen.

MetaResource, selve skolen, det profesjonelle opplegget og alle de fantastiske menneskene jeg møtte, er det beste valget jeg har tatt for meg selv noen gang.

Hva likte du best?

Det er ingen enkel sak å trekke ut en ting jeg likte best ved utdannelsen. Men det å bli kjent med meg selv, møte meg selv i døra og ta oppgjør med «egne demoner» har vært ekstremt nyttig.

Allerede tidlig på trinn 1 måtte jeg ta flere oppgjør med meg selv. På trinn 2 fikk jeg satt læringen i system og trinn 3 NLP coach ga meg profesjonell innsikt og trygghet i egen rolle som coach.

Hva vil du si til andre som ønsker å utvikle seg?

Jeg har aldri angret et sekund på valget jeg tok. Det å lære NLP burde vært obligatorisk for alle mennesker, både personlig og i jobbsammenheng. NLP er en stor gave til deg selv og fremtiden din.

Et av mine favorittordtak er «Enten så går det bra, eller så lærer du noe». Det å plassere uhensiktsmessige bekymringstanker i ulike bokser, kalle noen for omsorgstanker, andre for nysgjerrighetsboksen eller erfaringsboksen har vært viktig for meg.

For det er jo slik – at enten så går det bra eller så lærer du noe.

~Ane Melby, NLP Coach 

Det starter med NLP Practitioner