Mentaltrener eller coach – hva er det egentlig?

Historikk

Coaching blir historisk gjerne forbundet med amerikansk idrett der treneren ofte blir referert til som “coach”. Fokuset i idretten er resultat- og løsningsorientert og coachen hjelper utøveren til å hente ut sine beste ressurser for å kunne gjennomføre best mulig.

Selve ordet coaching kommer fra byen Ungarn. I byen Kocs produserte de noen spesielt gode vogner, kalt kocsi, som ble brukt til å frakte overklassen og prominente til ønsket destinasjon – derav ordet coach.

Det å bli fraktet til ønsket destinasjon er også kjernen i coaching. Enhver coachingprosess tar utgangspunkt i nåværende situasjon og ønsket situasjon. Gapet mellom disse to blir identifisert og verktøyene/teknikkene for å komme fra nåværende til ønsket situasjon blir valgt.

Den greske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) var en av historiens første coacher. Han var opptatt av at mennesket skulle tenke selv og være i stand til å gjenkjenne sine egne troer og fordommer. Dette skulle danne grunnlag for videre handling.Han ble ganske raskt upopulær da folk etterhvert følte seg konfrontert og provosert med alle spørsmålene han stilte. Det førte til hans død.

I dag har vi heldigvis etablert gode etiske retningslinjer og gode spørsmål som ivaretar både kunden og coachen i dette viktige arbeidet. Disse etiske retningslinjene kaller vi for NLP Forutsetninger. Coach er en forholdsvis ny profesjon som betyr at faget og bransjen er ung. Som en del av Den Norske Coachforening er MetaResource AS en aktiv bidragsyter til å gjøre coaching til en profesjonell fagutdanning av høy kvalitet.

Hva er en coach?

En coach kan bidra på mange ulike områder. Det er viktig å vite at coaching er en prosess som kan vare over kortere eller lengre tid ut fra problemstillingen det jobbes med. Det avhenger også av hvilket tempo som foretrekkes i prosessen.

Resultatet av coachingen er ferskvare og må derfor vedlikeholdes. Dette vil du være i stand til å gjøre på egenhånd ved å bruke de verktøy og teknikker du lærer av din coach underveis i prosessen.

Gjennom coaching blir du bevisst på dine egne handlingsmønstre. Du blir også bevisst på hva det er som gjør at du reagerer på en spesiell måte i ulike situasjoner. Kanskje er det en reaksjon du helst skulle ønske var annerledes. Ved å bli bevisst på hva det er som utløser reaksjonen får du også muligheten til å endre på det.

Alle har vi behov for utvikling, for balanse, for å leve ut ønsker, drømmer og håp. I tillegg har vi behov for å være en god forelder, en god venn, medarbeider og partner. Det er utfordrende å få til alt dette på egenhånd i et samfunn som stadig går raskere og som stiller større krav. Mange ønsker mer mental trening, men vi hører ofte “jeg har ikke tid”, “jeg har ikke råd” eller “dette burde jeg vel klare på egen hånd”.

En coach vil kunne hjelpe deg til å oppdage ditt indre potensiale. Det vil gi deg innsikt og klarhet slik at du kan se løsninger for å gjøre det som skal til for å lykkes. Du vil få innsikt i hva som er viktig for deg og det vil gjøre det enklere for deg å prioritere bort de tingene som fører deg på villspor.

Coaching i praksis

I coaching fokuserer vi på hva du vil, dine mål og hvordan du kan oppnå de. Du blir oppmuntret til å kjenne dine verdier og leve dem ut mens du oppnår målene dine. Vi utfordrer også begrensende overbevisninger og styrker positive overbevisninger gjennom å gi deg oppgaver som krever tilbakemelding.

Det finnes flere områder for coaching. For coachen er det de samme ferdighetene som kreves uavhengig av hvilket tema det coaches på. Det gjør at en coach i utgangspunktet kan jobbe med alle temaer. En coach er mer interessert i hvordan du sier det enn i hva du sier. En coach jobber med en ressurssterk struktur og kan identifisere og hjelpe deg til å gjøre endringen der du egentlig trenger det.

Ledercoaching, bedriftscoaching, livscoaching, karrierecoaching og sportscoaching er de mest vanlige områdene innenfor coaching. Du kan lese mer om de ulike områdene nedenfor. Siden coaching jobber med grunnleggende verdier og overbevisninger vil coaching kunne omfatte alle deler av livet ditt selv om utfordringen du kom med hører til på jobben, i relasjoner eller på treningen.

Selv om en coach kan brukes på alle områder så vil de spesialisere seg på ulike områder/temaer. Her er noen områder som coaching blir brukt. For mange kommer  coachutdanningen i tillegg til tidligere arbeids- og livserfaring, og vil være med på å bestemme et spesialfelt.

Finn din personlige coach

Lifecoach

En lifecoach jobber med alle områder i kundens liv. Det kan være helse, relasjoner, jobb, selvfølelse eller andre temaer som kunden måtte komme med. Som oftest starter prosessen med et tema, men i løpet av lifecoachingen vil flere områder i kundens liv bli en naturlig del av prosessen.
Eksempler på tema: Familierelasjoner, vektreduksjon, mestring av helse, sinne, angst og fobier, endre en vane (f.eks. røyking), sorg, traumer.

Ledercoach

En ledercoach har spesialisert seg på å coache kunder som sitter i ledende roller i en organisasjon, gjerne toppledelsen. Coachen har som oftest selv vært leder på høyere nivå og har derfor god kjennskap til arbeidshverdagen en leder har. Det kan også være at coachen selv har erfart å bli coachet da vedkommende satt i en ledende rolle.

Det å være toppleder kan være en ensom rolle. Som leder forventes det at de har svar på alt og at de kan veilede sine medarbeidere. De mangler ofte personer på arbeidsplassen som de kan dele sine utfordringer med. Det er også få personer de kan snakke med om sine mål, drømmer og frykter. I denne sammenhengen kan en ledercoach spille en viktig rolle.

Bedriftscoach

En bedriftscoach jobber gjerne med hele organisasjonen. Spesielt da med mellomledere og team. Her kan det være ulike temaer som bedriften ser på som viktige for å skape bedre resultater. Det kan være utfordringer med ledere, få team til å jobbe mot samme mål, arbeidsmiljø, interne konflikter og mye mer.

Coachingen gjennomføres gjerne i team, eller i 1-til-1 samtaler eller en kombinasjon av disse. Det hender at den egentlige utfordringen hos den ansatte ligger utenfor arbeidsplassen siden skillet mellom jobb og fritid ikke er mulig. Det gjør at bedriftscoachen også vil kunne coache på samme måte som lifecoachen gjør.

Karrierecoach

Ved å gå til en karrierecoach vil du møte en coach som har spesialisert seg på å hjelpe andre til å finne seg en ny jobb, endre karriere eller å komme seg tilbake i jobb etter et avbrudd. En karrierecoach jobber gjerne sammen med rekrutteringsbyråer for å hjelpe den arbeidssøkende ut i jobb.

Idrettscoach

Som tidligere nevnt så er coaching i lang tid blitt assosiert med idrett og toppidrettsutøvere. De fleste som driver med sport og idrett på et høyt nivå har en egen coach som hjelper dem til også å trene på det mentale.

Hvordan er det å være coach?

Siden all coaching handler om mennesket og dets ressurser vil skjelettet i prosessene være den samme. Det handler om å bli bevisst på hva som er viktig for deg, hva målet er, hva situasjonen er nå og hva som skal til for å nå målet. Det gjør at alle som har tatt en coachutdannelse kan jobbe med de fleste.

NLP Coaching fokuserer på nåværende situasjon, ønsket situasjon og hvordan kunden skal komme seg dit. Det kan også være at ønsket situasjon egentlig ikke er kundens egen drøm, men noe den har fått av andre. Da kan vi gjennom coaching avdekke hva som er viktig for kunden og hvordan målet passer inn med dette. Effekten blir større når du jobber mot mål som er i tråd med det som er viktig for deg!

Leder som coach?

Et vanlig spørsmål: Kan en person være både en leder og en coach?
Stadig flere får øynene opp for at en leder som også har kunnskap om coaching vil kunne bli en bedre leder. Det er derfor mange selskaper som forsøker å kombinere disse to rollene enten ved å gi nødvendig læring for å bli gode coacher – eller de forventer at en leder skal være i stand til å coache uten den nødvendige kunnskapen om faget.

Utfordringer med å være både coach og leder:

  • Som leder ser du den ansatte i flere roller hver dag – dette gjør det utfordrende for deg å kunne være objektiv
  • Som leder har du mange krevende oppgaver som skal følges opp
  • Som leder er ditt hovedansvar å være lojal overfor bedriften. Det kan gjøre at konfidensialiteten kan bli utfordrende.
  • Som leder har du ansvar for å fastsette lønn og andre goder til samme person som du skal coache – det kan føre ulike utfordringer med seg
  • Som leder så vet du aldri om utfordringen til den du coacher faktisk er deg selv. Det vil derfor hindre vedkommende fra å få den prosessen de fortjener

En leder kan ha en coachende lederstil som vil gjøre at teamet og enkle problemstillinger kan bli løst på best mulig måte. Likevel vil det å ha en ekstern eller ansatt coach i bedriften kunne bidra til enda bedre resultater for bedriften.

Kontakt oss for mer informasjon, enten du vil ha en coach eller bli en coach, eller har spørsmål om utdannelsen, fremtidsmuligheter, jobb eller annet.
Tel: 4043 7000
post@metaresource.no

Mer info for å ta gode valg for deg

Hvordan velge mental trening, kurs og utdanning. Hvorfor velge NLP hos MetaResource 

Hva trengs for å bli coach

Om du vil ha optimal selvutvikling ved siden av, eller etter, en-til-en coaching, eller om du selv vil starte på en coachutdannelse:
Det begynner med NLP Practitioner

Er coachutdanningen riktig for deg? Se en times webinar med Trine Åldstedt, en av Norges mest erfarne coacher.
Klikk her for gratis læring