NLP Master Practitioner.
Trinn 2 av coachutdanning.
Selvstendig, avsluttende kurs som påbygging etter NLP Practitioner.

Lillestrøm vår 2019

Modul 1:   21.  – 24. jan.
Modul 2:   4. – 7. mars
Modul 3:   1. – 4. apr.
Modul 4:   3. – 4. juni

 

MELD MEG PÅ

NLP Coach

nlp-coach-metaresource-1920x1000
Lillestrøm

Trinn 3 av 3 i en NLP Coach utdanning, lisensiert fra The Society of NLP – Dr. Richard Bandler og godkjent i DNCF – Den Norske Coach Forening.
Internasjonal sertifisering.

14. januar 2019, kl. 0900 - 1600

Instagram (@metaresource)

Lik oss på Facebook!