Stian Holme, å miste en ansatt, NLP Coach, MetaResource, Trine Åldstedt

Hva koster det å erstatte en god ansatt?

10. januar 2018 | 0 kommentarer

Utskifting av en ansatt koster mye mer enn du tror!

 Jeg ser det gang på gang i næringslivet; bedrifter mister en god ansatt og ledelsen rister på hodet og lurer på hva som skjer.

«Vi betaler da nok, spennende oppgaver, flott kontor…»
Likevel slutter mange. Hva er det som gjør at mange bedrifter sliter med alt for høy turnover på de ansatte?

Erfaringen viser at det kanskje ikke finnes ett klart svar, men her er en påstand basert på det jeg har opplevd:
Mange bruker for lite tid, penger og energi på å utvikle og lære opp de ansatte slik at de skjønner at dere mestrer det å ta vare på de ansatte på en bra måte.
Når utvikling av mennesket ikke er tilstede er det lett å miste motivasjon.

Våg å investere i dine ansattes utvikling for å beholde dem.

De aller beste medarbeidere skaper 2-4 ganger så mye verdi som en gjennomsnittlig kompetent medarbeider.
Human Capital Institute (HCI) har gjort undersøkelser som viser at kostnaden ved å miste en topp-presterende medarbeider ligger på rundt 1,5 årslønn (eksterne rekrutteringskostnader, interntid, opplæring, lang tid før ny person presterer på forventet nivå osv.) Så det er enorme kostnader forbundet med å miste gode ansatte.

Når utvikling er viktigere enn penger.

Som ung leder selv, fikk jeg jobbtilbud med dobbel så høy lønn som den jeg hadde, likevel sa jeg nei.
Det skyldtes ene og alene at der jeg jobbet følte jeg med ivaretatt og sett. De stilte høye krav, men ga mye tilbake i form av et godt lederutviklingsprogram over flere år. For meg betydde dette enormt og jeg ble der i 17 år.

Den investeringen bedriften gjorde i meg utviklet og preget meg så mye at jeg nå har tatt utdannelse som NLP Coach og nå jobber med sertifiseringen min.
Jeg ønsker å gi noe tilbake til andre på lik linje som jeg fikk ta del i for mange år siden.
Heldigvis er det mange bedrifter som i dag har skjønt dette og investerer mye i sine ansatte og ledere. Det er topp. Likevel stiller jeg spørsmålet; hvorfor gjør ikke ”alle” det? Er det fordi de ikke vet fakta eller jobber de med skylapper på og ikke ønsker å begynne på noe nytt og ukjent?

Moderne ledelse handler om mennesket.

Er du fremtidsrettet og fremoverlent og vil vite mer om mulige tilbud og løsninger sammen med oss så ta kontakt med oss.

Bedrift
Kurs og studier
Personlig utvikling 
Coaching

 

post@metaresource.no
tel: 4043 7000

Skrevet av Stian Holme

Blogglistenhits