Her får du grunnleggende kunnskap om hva en coach er og gjør, ulike former for coaching, roller og begreper.

Historikk

Begrepet coaching hevdes å ha sin opprinnelse i 1500-tallets Europa. Opphavet er produksjon av spesielt gode kocsi, vogner, i den Ungarske byen Kocs. Kocsiene ble også brukt til å frakte prominente til ønsket destinasjon, derav ordet coach: hvis funksjon er å bistå med utvikling fra nåværende situasjon til oppnåelse av ønsket mål.

Historiens første coach er Sokrates, gresk filosof 470—399 f.Kr. Sokrates var opptatt av at mennesket skulle tenke selv, være i stand til å gjenkjenne og konfrontere egne troer og fordommer og derigjennom få utvidet innsikt som grunnlag for videre handling. Hans virkemiddel for å bidra til dette var å stille spørsmål. Et edelt utgangspunkt som fikk et dramatisk utfall. Sokrates inngående spørsmål førte til hans død fordi folk etter hvert følte seg både konfrontert og provosert, og ikke var klar for å ta ansvar for egne tankesett.

Heldigvis har vi i dag gjennom NLP bevissthet om både virkemidler og måter å stille spørsmål på, som ivaretar både kunden og coachen i dette viktige arbeidet.

Coaching, idrett og profesjon

I nyere tid har coaching blitt utledet fra idrettsmiljøet og utveksling mellom trener og utøver, et resultat- og løsningsorientert fokus på både trening, utøving og videre løft i prestasjoner og tilgang til egne ressurser.

Siden 90-tallet har coaching som profesjon og unikt virkemiddel for personlig og profesjonell vekst og endring, vært i utvikling. Bransjen og faget er fremdeles ungt og dette er et viktig arbeid som stadig er i prosess. MetaResource AS er en aktiv og målrettet aktør i dette arbeidet.

Coaching

Coaching er en prosess som kan gå over kortere eller lengre tid avhengig av kontekst, tema og foretrukket tempo. Noen ganger skjer endring på et øyeblikk, andre ganger vokser den fram over tid. Uansett resulterer den i innsikt og klarhet slik at man kan forstå sitt potensial, se løsninger og gjøre det som skal til for å lykkes.

Arbeidspress, omstillinger, tidsklemme, prestasjoner, informasjonsflom, krav, ansvar, utmattelse og kaos. Dette er stikkord som betegner hverdagen for mange.
Som en kontrast til dette har de fleste behov for utvikling, for balanse, for å leve ut ønsker, drømmer og håp.
De har behov for å gjøre en god jobb, være en god leder, være en god forelder, venn eller partner. De har behov for å puste, ha rom til å leve, rom til å gjøre valg, bruke evner og talenter, prøve noe nytt, vokse og le.

Tro, verdier og mål

1)   Coaching fokuserer på det som er ønsket. Dine utfordringer eller mål i en gitt situasjon og hvordan du skal oppnå det.

2)   Coaching oppmuntrer deg til å kjenne dine verdier og leve dem ut mens du oppnår målene dine.

3)   Coaching utfordrer begrensende overbevisninger og styrker positive ved å gi oppgaver som sørger for tilbakemelding.

Vi kan si at coaching fokuserer på nåtiden og fremtiden, og forståelse, vekst og læring gjennom handling.

Coach

En coach er en kvalifisert sparringspartner som hjelper mennesker til å se valgene og mulighetene de har. En coach vil ved bruk av relevante spørsmål belyse det indre landskap slik at man får klarhet i hvorfor man gjør det man gjør, hva som kan endres, hva som skal til og hva som stopper en. En coach hjelper på områder som ledelse, jobb, karriere, økonomi, mål og resultater, relasjoner, familie, venner, barn, foreldre, læring, personlig vekst og helse.

Finn din coach

Ulike typer coaching

Det finnes ulike typer coaching: Vi bruker de samme grunnleggende evnene og ferdighetene, men på ulike områder. En coach kan spesialisere seg, men ofte vil du finne at det er en betydelig overlapping, for eksempel mellom life coaching og business coaching. En life coach vil nødvendigvis også se på klientens jobb som en del av helheten, og en business coach vil hjelpe sin klient til å få jobben tilpasset i livet.

Lifecoaching

En life coach jobber med klientens liv på alle områder, både det personlige og det profesjonelle, helse og relasjoner. Kundene kommer gjerne med et prekært tema, men i løpet av en life coaching prosess kommer vi inn på mange aspekter ved klientens liv.

Executive coaching

En executive coach har spesialisert seg på å coache ledere. De jobber med mennesker som har autoritet og makt i en organisasjon. En executive coach er gjerne kjent med denne verden gjennom egen erfaring. De kan selv være direktører som har fått trening i coaching og som kjenner det presset en toppleder jobber under, og også hva slags beslutninger de må ta.

En toppleder har en enslig posisjon. Det forutsettes at de har alle svarene og kolleger kommer til dem for veiledning. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å prate med kolleger om presset og utfordringene de opplever i jobben. Ofte er det ingen i organisasjonen som de virkelig kan snakke med om sine håp og drømmer, tvil og frykter. En executive coach spiller en viktig rolle i den sammenhengen.

Businesscoaching

Mens en executive coach jobber med toppledelsen, jobber businesscoacher ofte med mellomledere og team. Tema kan være: en leder har vanskeligheter med en annen leder eller en leder kan ha behov for å jobbe med sine visjoner og verdier og bedriftens misjon og hensikt, eller et team kan trenge coaching for å bli mer effektive.

I en-til-en coaching har vi fokus på individet og ikke forretningssystemet, men coaching vil påvirke og forbedre resultatet i en bedrift indirekte.

Businesscoaching kan også med fordel brukes som oppfølging til all slags konsulentjobber og trening. Et vanlig problem er motstand mot forandring og en oppfølgende coaching vil sikre at ting ikke sklir tilbake til slik det var før treningen.

En businesscoach kommer ofte inn på en lifecoach sitt område fordi vi kan ikke skille jobb fra resten av livet. Grunnen til at ledere ofte ikke utfører god nok jobb, er fordi de har bekymringer i sitt personlige liv, for eksempel i forholdet til sin partner.

Karrierecoaching

En karriere coach har spesialisert seg på å coache mennesker som ønsker å finne seg en ny jobb, endre karriere, eller komme seg tilbake på jobbmarkedet etter et avbrudd. Flere godt kvalifiserte mennesker er ute på jobbmarkedet og mange jobber har gått tapt i omstillingsprosesser. Kravene til karriere, stillingsinnhold, utvikling og rom for å bruke sine ressurser øker. En gruppe som øker i arbeidsmarkedet er de over 50 år, og mange av dem opplever det som utfordrende å få en ny jobb. Flere går tidlig av med pensjon, samtidig som de lever lenger og har bedre helse. De er ressurssterke og erfarne, med sterk helse som ønsker å gjøre mest mulig ut av livet videre. De ønsker gjerne fortsatt å være en del av arbeidslivet og jobbe litt videre med det de trives med.

Totalt sett er det mange som ønsker å realisere seg selv gjennom et arbeid, men synes det er vanskelig å få det til.

Karrierecoacher jobber ofte sammen med et rekrutteringsbyrå. En karrierecoach vil også berøre områder som både businesscoacher og lifecoacher er inne på, og er dermed heller ikke et eget isolert område.

Idrettscoaching

Coaching har tradisjonelt blitt assosiert med idrett og seriøse sportsutøvere har nå egen coach. Dette er ofte en seniorutøver som har hatt suksess i sin tid.

Joseph O’conner stiller i sin bok ”Coaching med NLP” spørsmål om hvorfor det bare er toppidrettsutøvere som har coach, og konkluderer med at de er på topp nettopp fordi de har en coach.

All coaching er deler av de samme mønstrene – sette mål, etablere verdier og bygge evner for fremtiden. Uansett hvilket område du velger å spesialisere deg innenfor, vil du ta klientene dine langt forbi deres oppsatte grenser.

NLP coaching fokuserer på forståelsen av det som er, frigjøring av ressurser og å skape fremtiden, i motsetning til fiksing, eller forståelse av fortiden. Coaching foregår vanligvis i en-til-en setting i stedet for en-til-mange, selv om teamcoaching også er veldig effektivt. I motsetning til tradisjonelle tilnærmingsmåter er ikke coachen eksperten, han/hun har muligens ikke detaljert kunnskap om kundens spesialfelt og stiller spørsmål i stedet for å gi svar. Med NLP-kunnskap har coachen inngående kompetanse og metodikk for å kunne bistå.

Lederen som coach

Kan en person være både leder og coach? Ettersom coaching blir mer og mer anerkjent og populært, forsøker mange firmaer å kombinere disse to rollene ved å trene opp sine ledere i coaching – eller forventer at lederen skal være i stand til å coache uten noen som helst trening.

En leder kan selvfølgelig ha en coachende tilnærming, men det vil være meget vanskelig for en leder å erstatte en trenet ekstern coach – og det av flere grunner;

  1. Lederen ser ”klienten” sin hver dag og i flere roller, og det gjør det vanskeligere å være objektiv.
  2. Lederen har vanligvis nok krevende arbeidsoppgaver å følge opp fra før.
  3. Lederens hovedansvar og lojalitet er ovenfor bedriften kontra ”klienten”, og dette gjør at konfidensialitet blir et vanskelig tema.
  4. Lederen kan være ansvarlig for å fastsette lønn og goder til samme person som de coacher og dette fører til problemer.
  5. Hvor lett er det for ”klienten” å tilstå overfor sjefen at de ikke liker jobben og at de har en dårlig leder? Uansett hvilken realitet de jobber under, vil klienten måtte holde tilbake viktige følelser og opplevelser rundt jobben.

En leder kan fungere som en coach innen veldefinerte grenser, som å forbedre ferdigheter på kort sikt, bedre kommunikasjon og relasjoner, samt ha et coachende, løsningsorientert fokus for seg og teamet/medarbeiderne.

En ekstern eller fast ansatt coach vil ha en helt annen posisjon og rom for å skape bedre resultater

Finn din personlige coach

Om du vil ha optimal selvutvikling ved siden av, eller etter, en-til-en coaching, eller om du selv vil starte på en coachutdannelse:
Det begynner med NLP Practitioner

Hva trengs for å bli coach